Algemene voorwaarden

Om afspraken en behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, worden een aantal algemene voorwaarden gehanteerd. Indien een afspraak wordt gemaakt bij Praktijk EsZense wordt ervan uitgegaan dat u op de hoogte bent van deze algemene voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat.


Ten behoeve van de administratie worden bij het maken van een afspraak uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd. Voorafgaand aan de eerste behandeling of coachingssessie wordt een intakeprocedure doorlopen. Het bespreken van relevante persoonlijke en/of gezondheidsgegevens vormt hiervan een onderdeel. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte informatie. Op basis van deze informatie kan een behandeling of coachingssessie op een verantwoorde en zorgvuldige manier worden gegeven. Bij relevante wijzigingen in uw situatie bent u zelf verantwoordelijk deze door te geven.


Alle informatie die tijdens een intakegesprek, behandeling of coachingssessie door u wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en nooit gedeeld met derden.


Bij twijfel over competentie of bij contra-indicaties kan ik afzien van behandeling of coaching en u indien nodig doorverwijzen naar een huisarts, fysiotherapeut of specialist.


Afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde of vergeten afspraken worden volledig in rekening gebracht, tenzij er sprake is van een dringende reden.


Praktijk EsZense acht een goede hygiëne en wederzijds respect erg belangrijk, dit wordt tevens van u als cliënt verwacht.


Praktijk EsZense is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen.


Betalingen dienen contant of via een betaalverzoek direct na de behandeling te worden voldaan.


De dienstverlening van Praktijk EsZense heeft op geen enkele wijze te maken met erotiek. Onzedelijk of ongepast gedrag (verbaal of non-verbaal) wordt niet getolereerd en kan tot aangifte daarvan leiden.