Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Praktijk EsZense gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, zoals is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien u gebruik maakt van de diensten van Praktijk EsZense dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u persoonlijk, via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of via e-mail. Het gaat om gegevens zoals:

- Naam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Relevante gezondheidsgegevens
- Overige relevante persoonlijke gegevens

Waarom is dat nodig?
Praktijk EsZense heeft enkele persoonlijke gegevens nodig voor het uitvoeren van de verschillende diensten (massage en coaching). In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens verzamel ik alleen indien dat noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van mijn werkzaamheden. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet verstrekt aan andere partijen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar e.zwanenburg@gmail.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Praktijk EsZense neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via 06-83212733 of via e.zwanenburg@gmail.com.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Praktijk EsZense, kunt u contact opnemen met mij via onderstaande contactgegevens. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Wijzigingen
Ik behoud ten allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen. Ik zal deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.

Esther Zwanenburg
Praktijk EsZense
e.zwanenburg@gmail.com
Mob. 06-83212733